Coronapandemin och arbetsmiljöansvaret

juni 9, 2020 Av Kompetensgruppen
  • Om chefens arbetsmiljöansvar och straffansvar.
  • Vilket ansvar som vilar på medarbetare och skyddsombud.
  • Hur du som chef ska agera i denna nya och unika situation.

Arbetslivet påverkas stort av den rådande pandemin till följd av Covid-19. Frågor om arbetsmiljö- och straffansvar blir därför extra viktiga att hålla reda på. Misstag kan leda fram till allvarliga konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagare kan insjukna och avlida som en konsekvens av virussmitta på jobbet. Arbetsgivare, det vill säga chefer kan ställas inför domstol för arbetsmiljöbrott och då handlar det om ett personligt straffrättsligt ansvar med dagsböter och fängelse i straffskalan.

I utbildningen får du lära dig om:

  • Om chefens arbetsmiljöansvar och straffansvar.
  • Grundprinciperna för det lagstadgade arbetsmiljöansvaret.
  • Vilket ansvar som vilar på medarbetare och skyddsombud.
  • Hur du som chef ska agera i denna nya och unika situation.

Utbildare:

Georg Frick har i många år arbetat med frågor kring arbetsrätt och lönebildning. Han arbetar som utbildare, rådgivare och konsult, har gett ut flera böcker i ämnet och är en av de mest efterfrågade experterna inom ledarskap relaterat till löner, samverkan och arbetsrätt.

ANTAL AVSNITT: 4 st.
BERÄKNAD TIDSÅTGÅNG: cirka 15 min.


Om iKnow:

iKnow erbjuder en stor mängd utbildningsavsnitt inom ledarskap och personlig utveckling. Avsnitten har formen av korta videoföreläsningar som du ser direkt på din dator.