Webbutbildningar.se

Annike Ryström Kompetensnätverk

Digitala nätverk för din utveckling

oktober 15, 2021 Av Kompetensgruppen

Annike Ryström driver och utvecklar professionella nätverk. Hon är nätverksledare och vd för Kompetensnätverk i Stockholm. Här på webbutbildningar.se erbjuder Kompetensnätverk i Stockholm Utbildningsnätverket Distans, för lärande på arbetsplatsen.

Klicka här för att läsa mer om utbildningsnätverket Distans

Berätta om Kompetensnätverk, vilka är ni?

Kompetensnätverk i Stockholm AB driver nätverk sedan början på 2000-talet. Tidigare var vi en del av Kompetensgruppen i Sverige AB. Våra nätverk har varierande antal träffar per år, våra medlemmar bestämmer innehåll i träffarna och får på så sätt en kontinuerlig kompetensutveckling inom sitt yrkesområde. Vi driver nätverk inom lärande på arbetsplatsen, generell HR, rekrytering, hälsa och arbetsmiljö, compensation & benefits, transformativt förändringsarbete samt ett nätverk för hr-chefer i kommuner och kommunala bolag. Alla nätverk är formade efter yrkesroll.

Det senaste året har vi naturligtvis erbjudit våra medlemmar digitala träffar, via Teams. I pandemins spår migrerade vi vår verksamhet till Microsoft 365 med alla de fördelar för kommunikation mellan oss och våra medlemmar sinsemellan som det medför. Detta leder till att vi framöver kommer att ändra något på vårt sätt att mötas.

Berätta om bakgrunden till Utbildningsnätverket Distans.

Möjligheterna att mötas digitalt har också lett till att vi idag erbjuder två nätverk enbart på distans, Utbildningsnätverket Distans och HR-chef Kommun. Vi kommer att presentera fler sådana nätverk framöver då vi kan erbjuda fler från hela landet att ta del av innehållet. Distansnätverken är tidseffektiva och miljövänliga eftersom inga resor krävs.

Klicka här för att läsa mer om utbildningsnätverket Distans

Berätta om Arbetsrätt i praktiken – ett webbinarium för den som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Förutom nätverken erbjuder vi enstaka utbildningstillfällen på distans, den 21 oktober har vi till exempel en halvdag i arbetsrätt med Georg Frick. Han tar bland annat upp visselblåsarlagen och nya LAS.

Klicka här för att komma till utbildningen Arbetsrätt i praktiken.

Höstens utbildning var den 20 oktober, anmäl ditt intresse här för att få information när vi lägger upp nästa arbetsrättsutbildning

Hur ser framtidsplanerna ut för er?

För att kunna växa och erbjuda fler nätverk och utbildningar håller vi just nu på att rekrytera ytterligare nätverksledare och säljare.


Gillade du detta? Dela vidare: