Webbutbildningar.se

Kategori: Inköp

Kategoristyrning och Spendanalys

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys. Vi lär ut en beprövad metod i sju steg, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori.

Juridik för inköpare

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

För att vara framgångsrika på marknaden måste tillverkande och distribuerande företag åstadkomma hög leveransförmåga och korta leveranstider. De måste dessutom göra det på ett kostnadseffektivt sätt och med låg kapitalbindning. En förutsättning för att kunna leva upp till sådana krav är att man på ett effektivt sätt kan styra lager och materialflöden på ett effektivt sätt.

Excel för inköpare – Fortsättning

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

Detta är en fortsättningskurs till Excel för inköpare.
Du som känner att du har baskunskaperna från delkurs 1 inne kan även gå direkt på denna kurs.

Vi går här vidare i användandet av de metoder och verktyg vi lärde i delkurs 1 samt att vi introducerar nya, mer avancerade tekniker och arbetssätt som tar inköpsarbetet till nya nivåer.