Webbutbildningar.se

anders kinding

“Jag hinner inte” – en interaktiv e-learningskurs

oktober 12, 2021 Av Kompetensgruppen

Anders Kinding är medlem i ATD Association for Talent Development och sitter i två av deras jurygrupper. Han har haft ledande befattningar i bank- och finansbolagsbranschen och är idag fokuserad på att utbilda och coacha chefer och ledare.

Klicka här för att komma till utbildningen Jag hinner inte

Berätta om dig själv. Vem är Anders Kinding?
Jag växte upp i Göteborg och min yrkeskarriär löpte via SE-banken, Securitas och Pressurklipp där jag jobbade som försäljningschef och satt i företagsledningen. 1992 bytte jag bana och började arbeta som karriär- och outplacementkonsult. Efter några år startade jag mitt eget företag och har sedan dess fokuserat på att utbilda och coacha chefer och ledare. Jag har mest arbetat i Sverige, men hållit kurser även i Estland, Danmark, Norge, Finland och USA.

Jag håller mig uppdaterad om trender och metoder inom kompetensutveckling, talent, organisationsutveckling och ledarskap genom flera internationella kontakter: Wilson Learning och Burnham Rosen Group är de två viktigaste.

I över 15 år har jag varit medlem i ATD Association for Talent Development, och bland annat sitter jag i två av deras jurygrupper för att varje år läsa, bedöma och utse två olika awards – the Excellence in Practice Award, och the BEST Award. Detta arbete gör att jag får en direkt insikt i hur det mest framgångsrika företagen agerar och verkar.

Jag är författare till flera böcker om ledarskap, varav två (Ledarrollen vid uppsägningar och Ung & Chef) har fått utmärkelsen årets bok av Sveriges HR-förening. Min senaste bok ”Jag hinner inte” släpptes 2018.

Berätta om bakgrunden till den interaktiva e-learningskursen ”Jag hinner inte”
I mina möten med unga chefer hör jag ofta ”Jag hinner inte”. Jobbet som chef upplevs omöjligt att få ihop, med en mängd krav och förväntningar från ledningen, medarbetarna, kunder, leverantörer och – inte minst – sig själv.

När jag skrev boken insåg jag att det allra mest effektiva sättet att verkligen förändra sitt beteende (det handlar om att prioritera, delegera och skaffa sig de rätta metoderna för att hålla kontroll på tiden), var att kombinera läsande med personlig, individuell coachning. 

Så kursen är inte en ren e-learningskurs, utan snarare en ”hybrid” eftersom jag själv går in och läser och ger feedback till varje kursdeltagare individuellt.

Vad ser du som de största fördelarna med att erbjuda utbildningar på distans?
Utan tvekan gör distanskurser det enklare att till sig önskad kunskap NÄR och VAR man vill. Utan att behöva resa eller invänta att en kurs ska starta, kan man ta tag i ett kunskapsgap direkt.

Man spar tid och pengar, och inlärningen sker precis när den behövs.

Vilka har varit de största utmaningarna under pandemin?
När möten i verkliga livet ersattes av zoom-möten tappar många bort den viktiga inspirationen som är motorn till innovation, kreativitet och utveckling. Många av de som kunnat arbeta hemifrån under pandemin har trivts bra med det, men framför allt nyanställda har haft det kämpigt att komma in i det nya jobbet.

En annan utmaning har varit oron och osäkerheten i hur verksamheten skulle kunna fortsätta. Många i rese- och besöksbranschen har fått sluta. I vården går många på knä efter hårt arbete utan ledigheter, och anställda i detaljhandel och skolor har också haft det kämpigt.

Vilka har varit de största framgångarna under pandemin?
Vi visade alla en fantastisk förmåga till omställning och förändring. På mycket kort tid har miljoner människor i Sverige och världen ändrat på sina invanda arbetsmönster. Det visar att vi har förmågan till anpassning och förändring om vi bara är tillräckligt motiverade. 

Vi har också lärt oss att vissa arbetsmoment och viss kompetensutveckling blir mer effektiv om man jobbar hemifrån. 

Berätta om framtidsplanerna. Planerar du att ha fler utbildningar på distans?
Redan idag levererar jag ledarskapskurser i realtid via zoom för ByggAkademin och fackförbunden Unionen Chef, Vision, ST och Finansförbundet. Många av mina individuella coachnings- och mentorsuppdrag görs också på distans, och det kommer såklart att fortsätta.

En ny kurs om att leda i hybrida miljöer är under utveckling, och kommer att lanseras under våren 2022.


Gillade du detta? Dela vidare: