Webbutbildningar.se

Roger Stokkedal, Senior Supply Chain Coach

Så gick de online med Excel för inköpare

september 28, 2021 Av Kompetensgruppen

Roger Stokkedal, Senior Supply Chain Coach på Nordic Supply Chain Advice berättar om hur de ställde om till onlineutbildningar under pandemin och fördelarna de upptäckte.

Klicka här för att komma till utbildningen

Berätta kort om Nordic Supply Chain Advice. Vilka är ni?

Nordic Supply Chain Advice AB är ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar inom supply chain management generellt med speciell fokus på inköp och lagerstyrning. Vi erbjuder både öppna utbildningar på olika orter i Sverige, online utbildningar samt specialanpassade företagsinterna utbildningar. Våra största utbildningar är Excel för inköpare, Lagerstyrning samt Effektiv Förhandling.

Vilka har varit de största utmaningarna under pandemin?

Under pandemin har det största problemet varit att vi inte har kunnat genomföra våra fysiska utbildningar på grund av de restriktioner som har funnits. Vi har dock ställt om till online utbildningar och detta har fungerat mycket väl. Vi kommer erbjuda onlinekurser i tillägg till fysiska utbildningar på plats i framtiden.

Vilka satsningar har ni gjort fram till idag som du skulle vilja lyfta fram?

Den största omställningen har varit att gå över till och hitta bra tekniker för online utbildningar. Vi tycker vi har lyckats mycket bra med detta.

Vad ser du som de största fördelarna med att erbjuda Excel-utbildningar på distans?

Den största fördelen med att genomföra Excel-utbildningar på distans är att varje kursdeltagare får sitta i sin vanliga miljö med sin egna dator och får lärarens instruktioner precis framför sig. Med de tekniska möjligheter som finns i t.ex. Zoom och Teams kan vi ta över kursdeltagarens skärm och därmed förklara på ett mycket bra sätt.

Hur ser framtidsplanerna ut för er?

I framtiden hoppas vi de fysiska utbildningarna kommer tillbaka, men vi hoppas och tror att även distansutbildningar kommer vara populära i framtiden. Speciellt för deltagare som bor på orter där vi inte erbjuder fysiska utbildningar vill distansutbildningar vara ett bra alternativ då man slipper kostnader för resor och boende. Dessutom sparar man mycket värdefull tid på att slippa att resa.


Gillade du detta? Dela vidare: