Webbutbildningar.se

Agneta Nyholm

Framtidens kvinnliga ledarskap

september 28, 2021 Av Kompetensgruppen

Agneta Nyholm har skrivit böcker i hur man skapar balans och harmoni. Hennes böcker har sålt i över 250.000 exemplar och översatts till flera språk. I intervjun berättar hon om bakgrunden till Sofiainstitutet och om utbildningen “Kvinnor och framtidens ledarskap” som nu under pandemin också erbjuds som onlineutbildning.

Klicka här för att komma till utbildningen Kvinnor och framtidens ledarskap

Berätta om Sofiainstitutet

Sofiainstitutet har funnits sedan 2008 och är ett utbildningsföretag som drivs av mig Agneta Nyholm. Jag är författare till 12 böcker och har arbetat med olika former av friskvård och personlig utveckling i 30 år. På Sofiainstitutet arbetar vi främst med framtidsarbete, ledarskap, biomimetik, inredning och design. Vi har ett grundkoncept som vi kallar Graceful Living som är konsten att leva varsamt och innerligt. Utifrån det skapar vi design och framtidsarbete. På Sofiainstitutet finns det externa lärare i de ämnen vi undervisar i som inredning, cirkulärekonomi, landskapsarkitektur, grön design och ledarskap. Vi har även en historiegren som är nischad mot kvinnohistoria.

Berätta om bakgrunden till utbildningen ”Kvinnor och framtidens ledarskap”

Jag började med personlig utveckling, kurser och föredrag för 30 år sedan. Från att arbeta med ungdomar, jag gick sedan över till att nästan bara jobba med flickor och kvinnor. Jag skriver böcker om kvinnohistoria och jag har en otrolig förkärlek till att jobba med kvinnor. Det finns många studier idag som pekar på att det är viktigt att kvinnor kliver fram och tar ledarskap. Det handlar om att kvinnor ofta har en större fallenhet på gruppnivå för  att jobba med bland annat hållbarhet, nätverkande och medling.

På Sofiainstitutet har vi också kurser för män genom studieförbundet Sensus. Vi arbetar just nu med att konvertera det materialet till att innefatta HBTQ.

Vad ser du som de största fördelarna med att erbjuda utbildningar online?

Det finns många fördelar med onlineutbildningar. Man kan nå fler, det går blixtsnabbt. Du får en minskad tid på resor och minskade kostnader för mat och logi. Genom att man inte reser så mycket sparar man också på miljön. Jag har utbildat mig en hel del utomlands. Det är enklare nu när det sker på nätet. Det är mycket spilltid som undviks med onlinekurser.

Vilka har varit de största utmaningarna under pandemin?

Utmaningarna har varit många och overkligt svåra att ta itu med i utbildningsbranschen. Det har varit som att få näringsförbud för många av oss. Det är inte enkelt att bygga upp en ny verksamhet digitalt från en dag till en annan om du inte är van och samtidigt inte ha någon aning om för hur länge. Det har gått mycket pengar på externa konsulter för att klara verksamheten och ställa om den digitalt. Att göra det i ett läge utan intäkter är en rejäl prövning. Det är många i branschen som inte orkat igenom och fått lägga ner. Nu släpper restriktionerna men vi står kvar i ett läge där vi måste ha säkra spår i framtiden som vi inte vet hur vi ska hantera. Vi har tidigare bara haft fysiska utbildningar och det är långa utbildningar på 12-18 månader som bygger på närvaro och 3-4 heldagar i streck. Vi kan aldrig skapa samma kvalitet på det vi gör om det bara skulle bli online. Det positiva är att vi nu har sett flera digitala lösningar som kan adderas till våra fysiska utbildningar vilket kommer att höja värdet för deltagarna i framtiden.

Hur ser framtidsplanerna ut för er?

Ovissheten och oron under pandemin kommer nog alltid att ligga över oss i utbildningsbranschen, vilket gör att det är svårare att ha framtidsplaner. Du behöver tänka i två spår parallellt.

Just nu handlar det om att skaffa en utbildningsansvarig för vårt ettåriga utbildningsprogram inom inredning och design och utveckla den delen med digitala utbildningsblock. Vi ser också över grenen som handlar om att komma ut i byggbranschen med Graceful Living konceptet. Biomimetiken, det vill säga läran om hur vi kan imitera naturens processer för att skapa hållbarhet, är också något som vi kommer att fortsätta utbilda oss i och lära ut. Drömmen är att få vara med och påverka kommuner och regioner med naturens briljanta sätt att skapa hållbarhet.

Två nya böcker kommer att lanseras under 2022. En bok vänder sig till män som heter Kom närmare. Den handlar om att skapa nära och närande relationer och där vi nu startar ett samarbete med Sensus studieförbund för att ta fram ett underlag för samtalscirklar. Sen är vi på väg ut med ny bok om den nordiska kvinnans försvunna kulturarv.


Gillade du detta? Dela vidare: