Webbutbildningar.se

Kategori: Data & IT

Microsoft Project

oktober 15, 2021 Av Kompetensgruppen

I den här grundkursen av Microsoft Project får du lära dig hur du bygger upp ett projekt med aktiviteter, tidsbestämmer projektet och tilldelar resurser till de olika aktiviteterna. Dessutom får du ta del av hur projektet kan följas upp. Målet är att du efter avslutad kurs kommer vara insatt i grunderna för att starta ett projekt. Kursen utgår ifrån Project för Microsoft 365 skrivbordsversion, men det går lika bra om du har Project 2019.

Adobe Photoshop 2021

oktober 8, 2021 Av Kompetensgruppen

Utbildningen riktar sig till dig som är helt ny på att använda Photoshop och som vill lära dig att snygga till foton, jobba med design eller skapa fantasifulla montage. Du får även kunskap om lager och lagermasker, redigering i Camera Raw och tips kring smidiga arbetsflöden.

Kategoristyrning och Spendanalys

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys. Vi lär ut en beprövad metod i sju steg, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori.

Excel för inköpare – Fortsättning

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

Detta är en fortsättningskurs till Excel för inköpare.
Du som känner att du har baskunskaperna från delkurs 1 inne kan även gå direkt på denna kurs.

Vi går här vidare i användandet av de metoder och verktyg vi lärde i delkurs 1 samt att vi introducerar nya, mer avancerade tekniker och arbetssätt som tar inköpsarbetet till nya nivåer.