Webbutbildningar.se

Kategori: Data & IT

Kategoristyrning och Spendanalys

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys. Vi lär ut en beprövad metod i sju steg, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori.

Excel för inköpare – Fortsättning

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

Detta är en fortsättningskurs till Excel för inköpare.
Du som känner att du har baskunskaperna från delkurs 1 inne kan även gå direkt på denna kurs.

Vi går här vidare i användandet av de metoder och verktyg vi lärde i delkurs 1 samt att vi introducerar nya, mer avancerade tekniker och arbetssätt som tar inköpsarbetet till nya nivåer.