Webbutbildningar.se

Man vid dator

Kategoristyrning och Spendanalys

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys. Vi lär ut en beprövad metod i sju steg, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori.

För att kunna arbeta med inköpskategorier krävs att man har ett bra underlag, t.ex. en Spendanalys. I kursen får du lära dig att utifrån ett utdrag från leverantörsreskontra skapa en bild över en organisations köp och i respektive kategori se hur mycket man köpt, av hur många leverantörer och hur många fakturor detta genererat. Först då kan du med säkerhet avgöra vilka kategorier som det finns störst potential att jobba med i din organisation.

Kategoristyrning är ett strategiskt verktyg för att organisationen ska nå sina mål inom inköpsområdet. Kategoriarbetet genomförs av s.k. kategoriteam som är tvärfunktionella, dvs det finns representanter från olika enheter/avdelningar i teamen. Kategoristyrning är ett processrelaterat arbete och i denna utbildning får du lära dig en metod i sju steg hur du lyckas med Kategoristyrning.  Det är viktigt att kategoristyrningen baseras på säkra data, som t.ex. en Spendanalys varför dag 2 i denna utbildningen ägnas åt hur du gör en Spendanalys för din organisation.

Inköp från externa leverantörer utgör ofta huvuddelen av företagets totala kostnader. Trots det saknas ofta en strategi för att ta kontroll över denna betydande kostnadspost. Med rätt redskap kan ni uppnå en besparing på 10-20 % för de externa inköpen. Spendanalysen ger en Köpbild med tydliga Kategorier.

Gillade du detta? Dela vidare: