Webbutbildningar.se

Lagerlokal

Lagerstyrning

september 2, 2021 Av Kompetensgruppen

För att vara framgångsrika på marknaden måste tillverkande och distribuerande företag åstadkomma hög leveransförmåga och korta leveranstider. De måste dessutom göra det på ett kostnadseffektivt sätt och med låg kapitalbindning. En förutsättning för att kunna leva upp till sådana krav är att man på ett effektivt sätt kan styra lager och materialflöden på ett effektivt sätt.

Detta kan inte uppnås enbart genom att förändra sin organisation, modifiera sina affärsprocesser eller införa ett nytt affärssystem. En grundförutsättning för att lyckas är också att använda lämpliga styrningsmetoder och att man genom kunniga medarbetare kan använda dem på rätt sätt.   

Kursens mål:
Den här kursen i lagerstyrning syftar till att ge deltagarna den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem. Syftet är också att förmedla erfarenheter som erhållits från en rad olika företag och att skapa förutsättningar för att deltagarna effektivare ska kunna använda sitt företags affärssystem

Gillade du detta? Dela vidare: