Webbutbildningar.se

Motiverande samtal vid förändringsarbete

Motiverande samtal vid förändringsarbete

oktober 12, 2021 Av Kompetensgruppen

Beskrivning

Motiverande samtal vid förändringsarbete är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen till förändring. Utbildningen berör vikten av ett respektfullt förhållningssätt inför människors individuella bakgrund, upplevelser och känslor som förändringar kan framkalla och ger råd kring samtalstekniker som kan verka motivationsstärkande.

Utbildningen passar chefer och medarbetare inom olika branscher som vill motivera till förändringsprocesser och är särskilt lämplig för vård- och omsorgspersonal som bistår människor vid missbruksproblematik. Vårdpersonal rekommenderas även att genomföra utbildningen Beroendelära – Grundkurs, där motiverande samtal är en av flera verksamma behandlingsmetoder.

Tidsåtgång

33 MINUTER

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Gillade du detta? Dela vidare: