Webbutbildningar.se

Rättvisa

Arbetsrätt – Rehabilitering och avslut av anställning

januari 27, 2023 Av Kompetensgruppen

Utbildning för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och/eller lönesättning inom företag och offentlig sektor. Arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HRconsulting AB

Hur ska arbetsgivaren hantera medarbetare som är sjuka? Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet (inte minst i ljuset av nya LAS-regler)?

Frågor om rehabilitering och avslut av anställning är bland de svåraste frågorna inom arbetsrätten att hantera. Dels för att det inte finns tydliga arbetsrättsliga regler utan måste bedömas och hanteras i varje enskilt fall. Dels på grund av att det många gånger också kan handla om känslomässiga och sociala perspektiv.

Under detta webbinarium ges tips, råd och kunskap om vad du kan och bör göra i förebyggande syfte och vägledning kring hur arbetsgivaren ska agera i samband med rehabilitering och avslut av anställningen.

Ur programmet:

  • Rehabilitering och arbetsanpassning
  • Arbetstagarens skyldighet att medverka i sin rehabilitering
  • Förstärkt anställningsskydd
  • Hur och när kan en anställning avslutas då rehabiliteringen och/ eller arbetsanpassningen inte kan fortsätta
  • Utvalda rättsfall från Arbetsdomstolen avseende rehabilitering och avslut av anställning

Information

Tid: 21 april, 2023, kl 9-11
Plats: Teams
Pris: 4200 kr (exkl. moms)
Föreläsare: Georg Frick, Frick HRconsulting.
Arrangör: KompetensNätverk, kompetensnatverk.com


Om Kompetensnätverk

Kompetensnätverk driver idag ett flertal olika nätverk för personer verksamma inom HR, Utbildning och Hälsa. Vi är därmed en av de största aktörerna på denna marknad. Vi vill genom våra nätverk förstärka och utveckla medlemmarna i sitt vardagliga arbete, bidra till att de hittar synergier som kan skapa mer effektiva processer och sätt att arbeta.
Mer om oss


Gillade du detta? Dela vidare: