Webbutbildningar.se

Bokföring grundkurs

Bokföring – Grundkurs

oktober 15, 2021 Av Kompetensgruppen

Beskrivning

Med den här utbildningen får du lära dig grunderna i bokföring såsom kontering av affärshändelser och att bokföra intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. I utbildningen klargörs begreppen debet och kredit samt skillnaden mellan de ekonomiska rapporterna balans- och resultaträkning.

Tidsåtgång

1 TIMME OCH 5 MINUTER

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Gillade du detta? Dela vidare: