Webbutbildningar.se

Etikett: Bokföring

Bokföring – Grundkurs

oktober 15, 2021 Av Kompetensgruppen

Med den här utbildningen får du lära dig grunderna i bokföring såsom kontering av affärshändelser och att bokföra intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. I utbildningen klargörs begreppen debet och kredit samt skillnaden mellan de ekonomiska rapporterna balans- och resultaträkning.