Webbutbildningar.se

Facilitera på distans

oktober 13, 2020 Av Kompetensgruppen

En kunskapsresa för dig som leder eller hanterar olika typer av möten och grupper – där alla är online.

Faciliteringsresan är till för dig som leder möten av olika slag på distans och som vill uppnå bättre resultat. Du har grunderna i mötesstrukturer som till exempel workshops men vill bli bättre på att stötta deltagarna i mötet att komma framåt, att nå resultat och bli mer nöjda med sin och andras insats. Du vill bli bättre på att hantera energierna i rummet, när vi tappar fart, lämnar ämnet, eller när människor blir oense eller i värsta fall upprörda på varandra. Du vill kunna skapa mer progress och mer samsyn. Och även kunna göra allt detta via ”skärmen”.

Vi har alla deltagit på möten eller workshops som inte blivit som man tänkt sig, detta trots en jättefin agenda och grundliga förberedelser. Resultatet kanske inte blev så nytänkande som förväntat, det finns någon typ av konflikt mellan deltagarna under den artigt polerade ytan, och trots att alla demokratiskt röstade fram vilka aktiviteter som var viktigast, så verkar ingenting hända. Faciliteringsresan ger dig verktyg för att stötta deltagarna i situationer som dessa.

Faciliteringsresan på distans består av ett antal möten om cirka två timmar. Mellan varje möte kommer du att få en eller flera hemuppgifter. Egen uppgift eller något du gör tillsammans med någon annan. På själva mötet tränar vi på att facilitera på ett lite djupare plan än vad du kanske är van vid.

Innehåll

Exempel på innehåll under kursen. Innehållet kan ändras utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.

 • Landa i rummet – incheckning & isbrytare & lära känna
 • Facilitatorns utmaningar
 • Lyssnarförmågor & mönster i samtal
 • Stöttande och utforskande frågor
 • En grupps tankeprocess, starta, processa, avsluta
 • Hur anpassa till både individ, grupp och resultat
 • Abstraktionskurvan
 • Hantera energier
 • SCARF-modellen
 • Effektiv reflektion och askultation
 • Visualisera – graphical recording
 • Facilitatorns verktygslåda
 • Hur vi kan fatta beslut med olika åsikter i rummet
 • Träna, träna, träna…

OBS! Detta är inte en verktygskurs utan fokus ligger verkligen på hur hantera gruppen, det som händer, planering och mycket mer. För att underlätta så kommer ett första kort möte genomföras där alla deltagare deltar för att se att tekniken fungerar. Vi behöver kunna se och höra varandra bra.

Stort fokus läggs på att träna och använda de lyssnarförmågor och de format vi lär oss på bästa sätt. Du kommer inte att se och uppleva ett möte på samma sätt igen efter den här upplevelsen. I utbildningen ingår boken Facilitator´s Guide to Participatory Decision-Making av Sam Kaner.

Faciliteringsresan genomförs i samarbete med Lena Djärvh.

Vi kommer att boka det första mötet när vi har en full grupp (5-6 personer).

Gillade du detta? Dela vidare: